Törvényhozók Lapja, 1933 (2. évfolyam, 1-10. szám)

1933-01-01 / 1. szám

50942 Budapest, 1933. január hő. n. eTfolyam, 1. szám.--------­------------------------­A felsöház, képviselőház, megyei és városi törvényhatóságok szemléje Szerkesztőség és kiadóhivatal: V., LIPÓJ KÖRÚT 10, SZÁM T e 1 e ÍJ Szerkesztésért és kiadásért felel; Csák István Előfizetési árak: Egész évre 24 pengő, félévre 12 pengő, negyedévre 6 pengő TARTALOM: Dr. Meodelényi László, m. kir. kúriai biró: Ui igazságügyi reformot! Dr. Marschall Ferenc, orszgy. képv.: Uj birtokpolitikai célkitűzések Dr, Moldoványi István a budapesti közp, kir, járás- biróság alelnöke: A törvénykezés egyszerűsítéséről szótő 1930. XXXIV. t. c. a járásbiróságok gyakorlatában Dr. Gál Jenő, orszgy. képviselő; Törvényalkotás. Dr. Györki Imre, orszgy. képviselő : A közigazgatás válsága. i« í.. "‘4., 3 Dr, Javornitzky Jenő, a KANSZ vezértitkára: A nyugdíjasok. KSS? Dr. Bíkkal Dénes: OTI: Budapest—Bécs—Berlin. Dr. Lippay Bódog: A legközelebbi háború margójára. Dr. Fischer Árpád: Érték és értékmérés (II). Csák István: A sajtó és a gazdasági élet. Kse? — Külföld. (Diplomata) — Ankét (II) (Dr. Szüry Egon) í Egyes szám ára 2 pengő. i 1

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék