Törvényhozók Lapja, 1935 (4. évfolyam, 1-24. szám)

1935-01-05 / 1-2. szám

BUDAPEST, 1935. jan. 5. IV. évfolyam 1—2. szám. A felsőház, képviselőház, megyei és városi törvényhatóságok szemléje z e r esz t i k e m p l e I R e z s o e s s a k I s t V a n PROGRAMUNK : A való, gyakorlati élet diktálta és az objektiv tudomány ezközeivel megszűrt szükségességek útját egyengetni a törvényhozáson át a megvalósulás felé. Mindezt pedig a hétköznapi értelemben vett politikától mente­sen, politikának a szó közönséges értelme nélkül, vagyis pártokon felül. Itt csak Magyarország lesz, itt csak magyarok lehetnek. Itt mindenkinek nyitva áll majd az ut, hogy gondolatát kifejthesse, ha az jóhiszemű, tiszta szándékú és ha az nehéz munkánkban, szeretett Hazánk boldogulásának előmozdításában támogatni akar. • AZ ESZKÖZÖK : A tudományok; a jog-, a gazdaság-, a társadalom-, és a történelemtudomány. • A MÓDSZER ; Igyekezni fogunk, hogy a szigorú, száraz, kritizáló, sokszor_rWegen__boncoló tudomány szavaiban is ott zengjen a jobb jövő biztató himnusza. TARTALOM; NAPIRENDEN VAN: Múlt, jelen, jövő Genf után Orosz gyilkosságok Választójog Amerikai import.......................................................................... 1 MAGYARORSZÁG ÉS A KELET irta: Medriczky Andor dr.............................................................. 3 MEGJEGYZÉSEK „A SZÉNKARTELL ÁRPOLITIKÁJÁRÓL” cimü cikkre irta: Rehling Konrád................................................................ 5 A KERESKEDELEMPOLITIKA UJ UTJAI (11) irta: Csák István ........................................................... 7 A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS UJ UTJAI (11) irta: Fehér Andor dr. . 9 JOGÉLET Tudományos-e a mai jogalkotás? ............................................ 12 FŐVÁROS ELSORVADÁSRA VAN-E KÁRHOZTATVA A GÁZMÜVEK? (11) irta: Lukács György dr................................................................ 13 A FŐVÁROS BANKJA................................................................ 16 KÖZGAZDASÁG Az új átalakítási és tatarozási rendelet irta: nagykálnai Levatich László ............................................ 16 BIZTOSÍTÁS ÉS UZSORA EGYSÉGES IDEGENFORGALMI FRONTOT BOLDOG ANGLIA BALATONI UTAZÁS ; U' Szerkesztőség és kiadóhivatal; V, LIPÓT-KÖRÚT 10. Telefonszám Előfizetési árak: Egész évre 24 pengő, félévre 12 pengő, negyedév iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii^^

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék