Törvényhozók Lapja, 1937 (6. évfolyam, 1-24. szám)

1937-01-01 / 1-2. szám

50942 1937. január 1. VI. évfolyam 1—2. száim. A felsőház, képviselőház, megyei és városi törvényhatóságok szemléje Felelős szerkesztő: Csák István PROGRAMUNK: A való, gyakorlati élet diktálta és az objektiv tudomány ezközeivel megszűrt szükségességek útját egyengetni a törvényhozáson át a megvalósulás felé. Mindezt pedig a hétköznapi értelemben vett politikától mente­sen, politikának a szó közönséges értelme nélkül, vagyis pártokon felül. Itt csak Magyarország lesz, itt csak magyarok lehetnek. Itt mindenkinek nyitva áll majd az ut, hogy gondolatát kifejthesse, ha az jóhiszemű, tiszta Mán^ku és ha az nehéz munkánkban, szeretett Hazánk boldogulásának előmozdításában támogatni ^kar. 9 AZ ESZKOZOK: A tudományok ; a jog-, a gazdaság-, a társadalom-, és a történelemtudomány. 9 A MÓDSZER : Igyekezni fogunk, hogy a szigorú, száraz, kritizáló, sokszor ridegen boncoló tudomány szavaiban is ott zengjen a jobb jövő biztató himnusza. Megjelenik kéthetenként Előfizetési ára 1 évre 24 pengő TARTALOM: KRÓNIKA _ _ ^ — A választójog és a múlt Az erély hiánya Kötelező mumkaszolgálat * A MEZÖGAZDASAG1 IGAZGATÁS KÍ­VÁNALMAI írta; Marschall Ferenc dr. — — * KÖZJOGI ÉS VAGYONJOGI KÉRDÉ­SEK A MÁRIA TERÉZIA REND KÖRÜL (IV) irta; ns. Petrichevich György — — il: ÖSSZEFÉRHETETLENSÉG ÉS PAR­LAMENTI ESKÜ írta; Panka Károly dr. — — — * FŐVÁROS — — — — — Baksis-rendszer a Városházán Vizsgálatot az Elektromos-müvek Igazgatósága ellen 8 9 INTERPELLÁCIÓ _ _ _ — n Kormánybiztost az ásványolaj-ügyek élére * JOGÉLET — _ — — — 12 Az adóeljárás reformja Magyar Jogmívesek Társasága A Ml GALÉRIÁNK; Éber Antal — — 13 * MI ÚJSÁG A MINISZTÉRIUMOKBAN? 13 Visszaesés a Dohány jövedéknél Díszmagyarok a belügyben * KÖZIGAZGATÁS — 14 1931 ;III. t.-c. Pécs; Helyet az öre,geknek * KÖNYVSZEMLE _ — — — — 16 Az országgyűlés ‘könyvtára 1935-ben Hunyady Ferenc könyve FÖbizományos: GriU* *féle könyvkereskedés Gergely E. r. t. V, Dorottya-u. 2

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék