Magyar Törvényhozók Lapja, 1941 (10. évfolyam, 1-12. szám)

1941-01-01 / 1. szám

" nipK^ »iM­1 941. január Revue des parlamentaires hongrois • A felsőház, képviselőház, megyei és városi törvényhatóságok szemléje iMiiiuMiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiit^KiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiKiiiiiiiiiiiiiinim s Szerkesztőség és kiadóhivatal: = V, Szent István-krt 10. Tel.: 124-502. Felelős szerkesztő Temple Rezső dr. V. országgyűlési képviselő miiiniiiniiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiHMitiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiMiitiiiiiitiiiiitiiiíiniiiiiiiiiiiiitiiitiiiiiiiitiiiiiiiiiiiin Előfizetési ára : 1 évre 24 pengő. Megjelenik minden hó 1-én. TARTALOM: A KÉPVISELÖHÁZ EGY ÉVE (Kik hallgattak, kik beszéltek a legtöbbet) KÖZIGAZGATÁS: A magyar városok problémái MI ÚJSÁG A MINISZTÉRIUMOKBAN? Nagy átcsoportosítások készülnek a minisztériumokban Panka Károly dr. nyugalomba vonult JOGÉLET: Jogfejlődés és koreszme KRÓNIKA: Szabadság és egyenlőség — Mit hoz az újév? — Ösku- tatás — Depolitizálni! — Imrédy és Peyer KÖZGAZDASÁG: Reményi-Schneller Lajos Laky Dezső A too éves Kereskedelmi Bank KÖNYV- ÉS FOLYÓIRATSZEMLE: Az országgyűlési könyvtár egy éve ADÓÜGYI ÚTMUTATÓ: A korlátolt felelősségű társaságok adója az új társulati adótörvényben Az új társulati adótörvény jogorvoslati rendszere Stb., stb. - : \ ti Állandó melléklet: ADÓÜGYI ÚTMUTATÓ

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék