Magyar Törvényhozók Lapja, 1942 (11. évfolyam, 11-12. szám)

1942-11-01 / 11. szám

50S&3 Magyar 1942. noTember 1. IV. (XI.) évi. 11. szám. Revue des parlamentaires hoogrois A felsőház, képviselőház, megyei és városi törvényhatóságok szemléje iLiniiimimiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiMiiiMiiiiinmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMii iiMiMiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiii Felelős szerkesztő = Szerkesztőség és kiadóhivatal: i V. Szent István-krt. 10. Tel.: 124-502 iiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiniiiiiiimiiiiMniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiii:iiMiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimminii Temple Rezső dr. V. országgyúUst képviselő mimiiiiiiiiiiiiiimiMiiiiiiiiMiiiiiiMiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiMiiiiiiiniiiiiiimmi^ Előfizetési ára : 1 évre 24 pengő. | Megjelenik minden hó 1-én. = TARTALOM: . AZ 1943. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS * A MUNKA FELTÉTELEI (Lukács György dr.) ♦ ADALÉK A TISZA ISTVÁN VITÁHOZ (Bölöni Zoltán levele) FŐVÁROS: • ■ k­Napirenden: a lakásprobléma * Az üzemegyesítés kérdése i - ­* I ‘ y KÖZIGAZGATÁS: A nyugvópontra jutott vita * KRÓNIKA: Anglia bűnei — A fekete piac * ADÓÜGYI ÚTMUTATÓ: Adónaptár ♦ Az új társulatiadó törvény a gyakorlatban * KÖZGAZDASÁG: Mezőgazdasági és ipari állam * Stb., stb. Állandó melléklet; ADÓÜGYI ÚTMUTATÓ

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék