Magyar Törvényhozók Lapja, 1943 (11. évfolyam, 1-12. szám)

1943-01-01 / 1. szám

V/ w BTae des parlamentaires hongrois iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii. Szerkesztőség és kiadóhivatal: V. Szent István-krt. 10. Tel.: 124-502 iiiiiiiiinmiiiMiiiuimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ' A R T ALÓ M: A felsőház, képviselőház, megyei és városi tőrvényhatőságok szemléje iiiimmiiiiiHHiiiimmiiiiiimiimmiiimiimiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiniiiiiiim iiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiimiiimiiiiiiiiiiMMMiiiiiiimiiiiiimjiiiiiiiiiiiiimiiiiMimiiiiii Felelős szerkesztő Temple Rezső dr. V. országgyfi^ési képviseld Előfizetési ára: 1 évre 30 pengő. 1 Megjelenik minden hó 1-én. • 1 3 iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiimmiiiumiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiimmimiiimiiiiiiiiimiiimr V;; A MAGYAR PARLAMENTARIZMUS VÁLSÁGA írta: Temple Rezső dr * AZ „OBSTRUKCIÖ HŐSEI” * JOGÉLET: Miért van szükség rendőrtörvényre? KRÓNIKA; A t. Ház vitája — Uj Európa... — Az interpellációk A közösségi érzés — stb. KÖZGAZDASÁG: Hitelszabályozás Az erőforrások mozgósítása * ADÓÜGYI UTMUTATÖ: Az egyes adónemekről ♦ Bírói joggyakorlat * Adónaptár stb., stb. \ 1; landó melléklet: r SS tDOUGYI ÚTMUTATÓ

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék