Katolikus gimnázium, Trsztena, 1889

A T II S Z T E N A I KIR. KATH. GYMNASIUM XXL ÉVI ÉRTESÍTŐJE AZ 1889—90. TANÉVRŐL. KÖZLI: DORTSÁK GYULA, KIR. IGAZGATÓ. ALSQ-KUBIN, 1890. Nyomatott az „Árvameoyei Hírlap» könyvnyomdájában.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék