Katolikus gimnázium, Trsztena, 1893

1 A TRSZTENAI KIR. K ATH. GYMN ASIUM AZ 1893—94. TANÉVRŐL. KÖZLI : IftOKTSiK GYULA, KIR. IGAZGATÓ. . ^ - *. ;■ LOSONCZ, 1894. NYOMATOTT RÓTH SIMON KÖNYVNYOMDÁJÁBAN.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék