Katolikus gimnázium, Trsztena, 1904

==—= A .........—^ TRSZTENAI KIRÁLYI KATH. GIMNÁZIUM ■ ■ XX> /I —= ÉRTEbiT ÖJE ==— AZ 1904—1905. TANÉVRŐL. — .....-^= Közli: ÖRVÉNY IVÁN id. igazgató. TfiSZTENA, 1905. Nyomatott Schein Samu könyvnyomdájában.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék