Katolikus gimnázium, Trsztena, 1905

A TRSZTENAI r-KIRALYI K.YIH ö i m N A z i и TT? XXXVII-IK ÉRTESÍTŐJE flZ 1905 6-IK ISKOLAI ÉVRŐL. KÖZLI : Ö R V É N у I 9 А N KIR. IGAZGATÓ. TR5ZT6NA, 1906 nyomatott Schein Samu könyvnyomdájában.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék