Katolikus gimnázium, Trsztena, 1908

A TRSZTENAI KIR. KATH. GIMNÁZIUM XLI-IK ÉRTESÍTŐJE az 1909— 10 - i к I S К П I А I F 0 R fi I Közli : JENDRA55ÄK JŐZ5EF igazgató. Trsztena, 1910. Nyomatott Schein Samu könyvnyomdájában.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék