Luczenbacher János (szerk.): Tudománytár 1839. Értekezések 5. kötet

TUDOM Á N Y T Á R KÖZRE BOCSÁTJA A' MAGYAR TUDÓS TÁRSASÁG. SZKRKKZTKTIK LUCZENBACHER JÁNOS es ALMÁSI BALOGH PÁL. UJ FOLYAM. —HARMADIK ÉV ÖTÖDIK KÖTET. HiUriDÁSÍa A' MAGYAR KI lt. EGYETERI' BETŰIVEL. 1 8 3 9.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék