Thaisz András (szerk.): Tudományos Gyűjtemény 11. évfolyam, 1827

9. szám - Krizsány János : Tekéntetes Nemes Nógrád Vármegyében helyheztetett, és a' Méltóságos Váczi Püspökség Uradalmához tartozó Veröcze Helységének Historiai, Topographico Statisticai leírása. 30-60

-( 21. )­5. Tekintetes Nemes Nógrád Vármegyében helyhez te tett, és a Méltóságos Váczi Püspökség Uradalmához tartozó Ve­rocze Helységének Históriai 5 Topo­graphico Statistical leírasa. VerÖcze — Németül Verovitz — régiségére , fekvésére, vidékjére, liatárára 's népességére néz­ve egyike T. Ns. Nógrád Vármegye- jelesebb falui közül. Fekvese szép > vidék je olly gyönyörű, olly kelemetes: bogy annál szebbet, gyönyorködtetöb­bet látni alig lehet. — Európának legnagyobb folyója a' Duna, épen a' falu alatt, a' hajdani híres Visegrád várának tövétől, a' hol két ágra szakadván 4 mértföldnyi hosszasságú, és egy fél mértföldnyi szélességű Sz. Endrei szigetet formál­ja — kelet 's délfelé Veroczének tövét Vácz, és Buda felé folyván, motsa; bal oldalán maradván a' falu, és ezen alól igen szép lapos mezeje mel­lyet téli keletnek hasznos szőllő hegyei körül öved­zenek. A' Dunától ugyan keletnek 's éjszaknak kegyesen dombosodó laposságon nyúlik-el a' falu; de ennek közepén legmagossabbra emelkedik a' part, mellyen a' R. katolika templom, plébánia, és oskolaház vagyon; azután ez ismét lassan el­simul, nyugotra pedig tovább is emelkedik még­len a falufeletti szöllok tövészél kegyessen enyészik, és egy fertály órányira fekvő tsinos Migazzi Kas­télynál nyíltabb kettes völgybe elvesz. — Illyen Veroczének fekvése. A' Duna parttól valami hét száz Jépésnyére, a' mindenkor emelke­dő part legmagossabbján — a' mint elébb-is mon­dánk — t vagyon a' katolikus templom , mellyhez

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék