Vörösmarty Mihály (szerk.): Tudományos Gyűjtemény 15. évfolyam, 1831

10. szám - [Dömény Sándor] : Az ízlés. Levél egy hangművészhez. - Rochlitz Fridriktől. (Bérekesztés) Allgemeine mu'sikalische Zeitung. Leipzig den 3ten Aug. 1831. Nro 31. 112-121

112 laki). Kesergés (Csaba). A' gyászkiséret (Vörös­marty). Édességek (Széplaki). A' kesergő (Vö­rösmarty). A 9 Költő (Kölcsey). A' Vándor, el­beszélés (Bajza). Remény, szerelem, hűség (Köl­csey). A s kedveshez (Csaba). Jelenkori szerelem (Vörösmarty). A* bujdosó ( Gaal József). Hűség (Csaba). Öröm és fájdalom (B. Palocsay Tiva­dor). Tűnődés (Kölcsey). B) Külföldi Literatur a. Allgemeine musikalische Zeitung. Leipzig den 3ten Aug. 1831. Nro 31. Az ízlés. Level egy Hangművészhez.— Rochlitz Fridriktől. (Berekesztés). Megháborítának. Mintha jólesett vólna , hogy félbe kelle szakasztanom. Miért? Érdemes Úr: olvasta e 1 Alfieri életit, mellyet ő maga írt meg ? nagyon ajánlanám ; legalább előttem ezen munkája betsesebb , mint akármellyik, az ő, szorossau régi rámára vont újmódi Szomorú­Játékai közzűl. Ezen finom Világfija, említett munkájában , leírja azon mivelt társaságokat, mellyek előtt- ő költeményeit szokta vólt felol­vasni , 's előadja mennyit nyert a' kritikára nézve azon benyomásoknak visgálásával , mel­lyeket munkája, halgatóiban okozott. De találja ki az tír, a 1 benyomásnak mitsoda esmertetőit, 's tsalhatatlan bizonyság jegyeit állapítja meg arra nézve, ha váljon az embert igazán megér­tették-é, és igazi részvétellel halgatják-é, vagy sem ? már ki nem fogja az Ur találni. 0 erre nézve, az emberi testnek egy bizonyos részét hozza fel, mellyet senki se szeret emlegetni 1

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék