Vörösmarty Mihály (szerk.): Tudományos Gyűjtemény 15. évfolyam, 1831

7. szám - D. : Allgemeine Musicalische Zeitung. Leipzig bei Breitkopf et Härtel. Redigiert von G. W. Fink... Den 1ten Juny 1831. Nro 22. 33ten Jahrgang. Recension. Karénekes-könyv, mellyet...kidolgozott és kiadott Dömény Sándor. Pest, 1830. 101-110

101 ügyességivel, készségivei) egybeköttetésben vágy­nak az ő nagy, barmoniával gazdag szerzemé­nyi , mellyek külföldi ízléstől ment , eredeti lelkesedést lehellenek, és mások felett istenes foglalatúak. (az az,más illyen tárgyú munkák­ban nem lehet azt a 3 tökélletes , istenes v, áhíta­tos és felemelkedett charaktert a 3 mesterséggel egyesülve találni). Ezek állanak felséges Karok­ból és kettős Karokból, (Cantaták és Motettek) továbbá kötött stylusban Orgonára és Klavirra készített darabokból. Ezek között Wohltempe­riertes Klavier (áll minden hangnemekből menő 48 előjátékokból és ugyan annyi fugákból) mun­kája közönségesen esmeretes: — de J. Fordító ezen közönséghez nem tartozik. D ü m é n y. (Folytatása köyetkezik.) B) Külföldi Literatúra. Allgemeine Musicaliscjie Zeitung. Leipzig bei Breitkopf et Härtel. Redigirt von G. W. Fink unter seiner Verantwortlichkeit. Den lten Juny 1831. Nro 22. 33ten Jahrgang» Recension. Karénekes-künyv, mellyet á' Helvetziai Vallastételt tar­tók közhasznokra, négy Knekszóra,'s Orgonára ki­dolgozott, és kiadott Dümény Sándor, A' Szerző tu­lajdona, Pesten. 1830. Angezeigt von G. W. Fink. Dömény Sándor Úr magát a' mitsikára néz­ve hazájában : ,,Útmutatás a Fortepiano helyes játszására 3' munkájával, mellyet mi Újság leve­lünk múlt esztendei folyamaljában il|endő ditsé-

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék