Vörösmarty Mihály, Horvát István (szerk.): Tudományos Gyűjtemény 16. évfolyam, 1832

7. szám - Rothkrepf Gábor : Második Toldalék a' Magyar országi Muzsika történetéhez. 3-38

5 A* lfdik Szban: a) Alstedius Ján.Henr. szül. 1588ban. 1013. Nassaui tartomány Herborii városában , azután pedig Erdélyben Károly Fe­jérváratt Philosophia és Theologia Professora volt, Js ez utolsó helyen meg is holt 1638. Sok egyébb munkáji közül a s muzsikai Litteraturá­hoz tartoznak : I) Admiranda mathematica, melly­nek 8dik fejezete muzsikáról értekezik ; kijött Herbornban. II.) Elementale mathematicum. Frankfurt. 1611. III.) Scientiarum omnium En­cyclopaedia. Lugd. 1649. mellyben : Physica har­monica, et Systema physicae harmonieae. IV.) Methodus admirandorum mathematicorum 9. libris exhibens universam Mathesin. Tertia edi­tio passim castigata et ornatius elaborata. Her­bornae Nassoviorum. 1611. A' 8dik könyv a' Muzsikáról illy rendel értekezik : Cap, I. de Cantus natura in genere. — C. 2. de Cant. Nat. in specie. — C. 3. de Contrapuncto. — C. 4. de Musica instrumentali. — Artzképe rézbe metszve megjelent in 4. és in fol. Audran-tól. — Lásd E l o g. d'huomini I e 11 e r a t i után G e r­b e r I. 3s II. — Walt h er Music. Lexico n. — E s m e r e t e k Tára I. k. b) Duliczi Búlyovszky Mihály, Turótz Megyei Nemes, Vittenbergán és Strassburgban végezvén oskoiájit a 3 Durlachi Gymnasium Re­ctora, azután Pforzheimi Prorector, erre 1692. Öhringeni llector, majd ismét 1696. a 5 Stutt­gardi Gymnasium bau Prorect. és Professor, végre Baden-Duriachi Egyházi Tanálsos, Pbilo­sophia Professora, 3s Prorector. — Ezen hivata­lában élt, még 1711. de hihető azután ott meg is halt. Ditsértetett mint jámbor Theologus, de­rék Jurista, éles eszű Philosophus, elmés Poéta, nagy Nyelvtudós, jeles Instrumentalista, 's ér­telmes Mechanicus ,a 3 hanguiűszerek készítésé-

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék