Károlyi István (szerk.): Tudományos Gyűjtemény 21. évfolyam, 1837

2. szám - -- : Trattner és Károlyi Könyvnyomtató-Intézetében megjelent új könyvek. 126-127

( 126 ) Trattner és Károlyi Könyvnyomtaló-lntézeté­ben megjelent új könyvek : 8.} Történeti Adatok — Költészeti Toldalékkal P e r 1 a­k y Dávid által , 1837. 1. 80. 9.) notLdyojywú nad-rjftaxa, avvxedévxa nuQÚ Siecpúvov Ko/i­firjxá TOV ex cpvíotg , ex XwgcTQ'/iug FITV Koxouíou , Kcü/xtjg őé Kwcpiüv. H cSörjvi,6rj. rqctnnaixixri , Tteqié/ovtsa. xovg Tíi­novg, xovg ávayxctíovg xrjg TsxvoXoyíccg , xrjg £'xvfxokoyíug , trjg 2vvxa$ewg, xui xrjg 2vv&é<je(og xai Jlegl A'vW/ÍACOV p'tj[iáx(i)v t 8-ad rét I. 336» 10.) Ideen zur Bildung der männlichen Schulju­gend , als Beitrag zur Verfassung eines allgemein ge­wünschten Schulplanes , für die Schule der Pesther und Ofner evangelischen Gemeinde; dem Ausschus­Convente derselben Gemeinde im Jahre 1835 mitge. theilt von Dr. Szuhány, prakt. Arzte zu Pesth , des löbl. Neograder Coraitats Gerichtstafel-Beisitzer , des Institutes der mit der ersten östereichischen Spar­kasse vereinigten allgemeinen Besorgunsanstalt Ehren­curator,der Pesther und Ofner evangelischen Gemeinde Kirchen-Vice-Inspektor Auf Verlangen mehrerer Mit­glieder der Gemeinde. 8-ad rét 1, 96. 11.) Adserta e jure naturali privato , publico universal!, ac gentium ; nec non jure ecclesiastico universo ; quae in Regia Scientiarum Universitate Hungarica , annu­ente inclyta Facultate Juridica , superatis rigorosis examlnibus, pro consequenda Juris Canonici Doctora­tus Laurea, publice prnpugnanda suscepit Steplia­nus Illiassevich, Dioecesis Zagrabiensis presby­ter. Die 3. Novembris 1836. 8-ad rét I. 24. 12.) Tisztelet koszorú, mtllyet Tekintetes, Nemes, és Vitézlő, Mihálkovics József úrnak, a" Te­kintetes Nemes Jász, és Kun kerületek eddigi nagy érdemekkel tellyes Fő Jegyzőjének , midőn a' [Vernes Jász Megye Kapitányi tisztjébe beiktattatnék, a' Jász­berényi Királyi, és Nemzeti Tanítói Kar' nevében áldozott Kiss Endre, kir. Tanító. Szent Endre ha­vának 27-kén 1836. 13.) Az ártatlanúl szenvedő, nem s/.erencsétlen, mikor nyomorúságot szenved, hanem boldog. Egy 5 eszten­deig , és 8 hónapokig nyomorgett ker. úri Asszony­ságnak: úgymint: Az 1836-dik esztendőben October 17-kén földi kínjait örök nyugalommal felcserélt néhai

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék