Tükör, 1966. július-szeptember (3. évfolyam, 27-39. szám)

1966-08-09 / 32. szám

FRANCIA ANGYAL N em szégyellem bevallani: min­den Angyalt megtekintek a tv-ben — kikapcsolódás cí­mén. De az egyik legutóbbi, a Bajbajutott kisasszony című, melyben az Angyal két, egyaránt elvetemült bűnöző banda közül nyíltan az egyik oldalára állt, s az erkölcsös érzületű néző bizony hoppon maradt, engem is felhábo­rított, bár nem vagyok olyan naiv, hogy valami „eszmei mondaniva­lót”, vagy holmi „erkölcsi tanulsá­got” várjak ezektől a filmektől. Ez a bizonyos Angyal-film több ismerősömből is méltatlankodást váltott ki; (arról nem is beszélve, hogy elejétől végig olyan csihi-pu- hi, bunyó s egyéb náspángolás folyt benne, hogy .a film ökölvívá­si, pankrációs és judo dokumen­tumfilmnek is beillett volna).,. Talán az ilyen angolszász „an­gyalok” az okai, hogy a franciák most már nemcsak a hadászat­ban, hanem az angyalászatban is bemondták az ultimót, s a függet­lenség útjára léptek. Olvasom ugyanis, hogy az egyik legügye­sebb francia filmrendező, Chris- tian-Jaque, Henri Jeansonnal, a legszellemesebb francia filmdialó­gus-íróval szövetkezve, filmre vi­szi az egyik Leslie Charteris-re- gényt „Angyal kontra X” címmel. Christian-Jaque egyébként kije­lentette, hogy ő nem amerikai­stílű erőszakos Angyalt akar, ha­nem olyat, akinek „többet ésszel, mint erővel” a jelszava. No de, ki lesz a francia Angyal? A szép, 33 éves Jean-Claude Brialy, akit nálunk „Az Ördög és a tíz parancsolatából ismernek? Vagy tán a temperamentumos és szintén 33 éves Belmondo? Nem! Az ötvenkét éves Jean Marais. Nem öreg egy kissé? Nem! Chris- tian-Jaque, a „Királylány a fele­ségem”, a „Babette háborúba megy” és a „Fekete tulipán” ren­dezője érti a dürgést, s tudja: nem sül fel a „vén” Marais-val, aki amellett, hogy jó színész, nemrég éppen a Fantomas-sorozatban be­bizonyította, hogy vakmerőén ugrik, lovagol, vezet autót vagy motorkerékpárt, s végzi a legak- robatikusabb mutatványokat, és­pedig — ritka csillag az ilyen! — ő maga, személyesen, s nem szo­rul olyan segédre, akit mi rossz franciasággal dublőznek hívunk akkor is, ha hímnemű az illető ... BAJOMI LAZAR ENDRE

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék