Tükör, 1973. július-szeptember (10. évfolyam, 27-39. szám)

1973-09-04 / 36. szám

SZERDA SZOMBAT 9.30 Delta Tudományos híradó (lsm.) 9.55 Maigret felügyelő Georges Simenon bűnügyi regényének magyarul be­szélő tévéíilm-változata A fehér kalap (ism.) 10.45 Dolgozz hibátlanul! Riportfilm (lsm.) 11.20 Minikoncert Intervlziós átvétel a Ko­mán Televízió műsorából 15.45 Talpalatnyi föld Magyar film (ism.) (Az Iskolatévé szeptember 13-i „Filmesztétika” adásához) 17.23 Hírek 17.30 Környezetünk védelméért VI. rész: Ha szennyezett víz ... 18.10 Sokszínű föld Magyar kisíilm Vas megyéről (Színes) 18.30 Üsző és vízilabda VB Oszó döntők közvetítése Belgrádból (Színes) 19.15 Esti mese 19.30 Tv-Híradó 20.00 MONTEVASALL ARANYÉRME NSZK tévéfilm Montevasall hercegségben egyszerűen, csendesen él­nek az emberek. Életüket lóformán semmi nem za­varja, mígnem egy napon felfedezik Ullit, aki majd a közelgő olimpián sok arany­érmet szerezhet az ország­nak. Ulliban minden bizo- dalom, hogy az addig mel­lőzött. szegény kis ország a világfigyelem középpontjá­ba kerüljön. A filmet Tho­mas Engel rendezte. 21.00 Riportfilm a Sebő—Halmos szer­zőpár népdalgyűjtésé­ről 21.50 Tv-Híradó — 2. kiadás 22.00 Üsző és vízilabda VB Vízi labda-mérkőzés közvetí­tése Belgrádból (Színes) KÍSÉRLETI (2.) MŰSOR 20.00 A LJUBLJANAI TELEVÍZIÓ ESTJE Bevezető 20.05 Ljubljanai variációk Rövidfilm 20.25 Temetés Magyarul beszélő jugoszláv tévéfilm 21.30 Kis ország, nagy látnivaló. Tájfilm Bledről 21.50 Találkozás Ditka Haberllel Könnyűzenei összeállítás 22.15 Dolenski történet Képzőművészeti rövidfilm 9.30 Radar Ifjúsági érdekvédelmi mű­sor (ism.) 10.00 Országutak Magyarul beszélő NDK té­véfilmsorozat — m. rész (ism.) 12.00 Nő — három szerepben Óvodás lesz a gyerek (ism.) 14.48 Reklámműsor 14.55 Atlétikai Európa-Kupa Férfi döntő — I. nap Közvetítés Édlnbourghból (Színes) 17.15 Hírek 17.20 Reklámműsor 17.25 Szó-mi-szó Zenei Szótár 17. Interpretálás 17.55 A Koreai Népi Demokratikus Köztársaság nemzeti ünnepén 18.15 „Anyakép” Zolnay Zsuzsa műsora 18.40 „Tékozló fiú” Portréfilm Mészáros László szobrászművészről Mészáros László szobrász (1905—1945) a római iskola tagja volt. Müveit tömör plaszticitás jellemzi. Egyike azoknak, akik a két világ­háború között a szocialista gondolatnak magas szintű művészi kifejezést tudtak adni. A harmincas években a Szovjetunióba emigrált. Ottani müvei közül a Frun- zéba tervezett reliefek kar­tonjai ismeretesek. A most bemutatott filmben kortár­sak. barátok vallanak Mé­száros László sorsáról, em­beri és művészi magatartá­sáról. 19.15 Cicavízió (Színes) 19.30 Tv-Híradó 20.00 Magyarázom magunkat... II. rész: Az ember alkal­mazkodása 20.10 BETÖRŐ AZ ALBÉRLŐM Magyarul beszélő angol film (ism.) 21.35 A Veszprémi Tévétalálkozó díjnyertes filmjeiből Balladák könyve Csoóri Sándor beszélget Kallós Zoltánnal (lsm.) 22.25 Tv-Híradó — 2. kiadás 22.35 Üsző és vízilabda VB Közvetítés Belgrádból, fel­vételről (Színes) Ditka Haberl (2. műsor 21.50) CSÜTÖRTÖK 8.05 és 13.35 Iskola-tv 17.33 Hírek 17.40 Nő — három szerepben Óvodás lesz a gyerek 17.50 Reklámműsor 18.00 Radar Ifjúsági érdekvédelmi mű­sor 18.30 Oszó és vízilabda VB Oszó döntök közvetítése Belgrádból (Színes) 19.20 Esti mese 19.30 Tv-Híradó 20.00 ORSZÁGUTAK Magyarul beszélő NDK té­véfilmsorozat — Hl. rész 22.00 Tv-Híradó — 2. kiadás 22.10 Úszó és vízilabda VB Vízilabda-mérkőzés közve­títése Belgrádból (Színes) Országutak (20.00) PÉNTEK 10.00 A 36. heti lottó sorsolása Helyszíni közvetítés a Láng Művelődési Központból 17.43 Hírek 17.50 Reklámműsor 17.55 Mindenki közlekedik... 18.25 Öt perc meteorológia 18.30 Üsző és vízilabda VB Oszó döntök közvetítése Belgrádból (Színes) 19.20 Esti mese 19.30 Tv-Híradó 20.00 VELÜNK KEZDŐDIK MINDEN Tévéfilm (14 éven felülieknek!) A tévéfilm története két fia­talról szól, akik a Balaton­nál Ismerkednek meg. A fu­tó ismeretség órák alatt ér­deklődéssé. kívánássá, majd szerelemmé mélyül — két nap elég rá, hogy mindket­ten úgy érezzék, történt ve­lük valami: egymásra ta­láltak. Aztán eltelik még öt nap. és útjaik elválnak. Ml történt velük? Mi történt bennük? Erre próbál felelni a film. „Nem a mai fiatal­ság képét akartam megraj­zolni benne — nyilatkozta az író — csupán egyetlen típusét: a fogódzó után ku­tató fiatalság egyik létező útját. Nem is utat, inkább egy életérzést igyekeztem felvázolni.” 21.15 Négy kerékkel okosan Játékos autóverseny 22.15 Tv-Híradó — 2. kiadás 22.25 Üsző és vízilabda VB Vízilabda-mérkőzés közvetí­tése Belgrádból, felvételről (Színes) KÍSÉRLETI (2.) MŰSOR 20.00 Atlétika Európa-Kupa Női döntő közvetítése Edinbourghból 21.30 Rendezte: Zsurzs Éva Szophoklész: Elektra Tévéjáték (14 éven felülieknek!) Úszó és vízilabda VB (22.25) VASÁRNAP r 8.05 és 14.03 lsköla-tv 9.30 Csak gyerekeknek! Kisfilm-összeállítás 10.00 Papírsárkány 10.35 Mi és Vulkán Szovjet játékfilm 14.45 Reklámmfisor 14.55 Atlétika Európa-Kupa Férfi döntő — n. nap Közvetítés Edinbourghból (Színes) 17.90 Kisfilm 17.15 Műsorainkat ajánljuk! 17.40 A Bolgár NépkÖ7rtár°^°°c nemzeti ünnepén 18.00 Delta Tudományos híradó 18J25 Sporthírek 18.40 Esti mese 19.00 A Hét 20.00 Hírek 20.05 MINDENT GEORGE MIATT Magyarul beszélő NSZK tv-ülm A magányos agglegény éle­tét alaposan felkavarja a talált kutya, amely nem akármilyen kis öleb, hanem egy borjúnagyságú bernát­hegyi. A neve: George. A kalandos vígjátékban vi­szontláthatjuk a „Daktari”- ból is jól ismert Marshall Thompshont, aki. mint ki­derül valóban kiválóan ért az állatokhoz. 21.40 Hírek 21.45 Telesport 1. Közvetítés Belgrádból, az úszó és vízilabda VB-ről 2. Sporthírek (Színes) TV-JAVÍTÁS: 313-313 * HIBABEJELENTÉS: 313-313 , Hibabejelentés: SZÖVETKEZETI IPARI JAVÍTÓ SZOLGALAT vasár- és ünnepnapokon 9-től 13 óráig

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék