Tükör, 1973. július-szeptember (10. évfolyam, 27-39. szám)

1973-09-11 / 37. szám

SZERDA HPÉNTEK fl SZOMBAT 9.15 és 16.20 Iskola-tv 9.35 Delta Tudományos híradó (ism.) 10.00 Maigret felfigyelő Georges Simenon bűnügyi regényének magyarul be­szélő tévéfilm-változata. A Liberty-bár (ism.) 10.50 Erdők, emberek, szemeteink __ Riportmüsor (ism.) 17.28 Hírek 17.35 Váljanak közkinccsé (Tsz-ek üzem- és munka- szervezése) 18.05 Rehlámműsor 18.10 Klubról — klubra 19.10 Reklámműsor 19.15 Esti mese 19.30 Tv-llíradó 20.00 SZÍNÉSZ- MtJZEUM 1. Jávor Pál 21.00 VARIETÉ — varieté 21.25 Nők fóruma Családok, sorsok, jogok 22.30 Tv-Híradó — 2. kiadás KÍSÉRLETI (2.) MŰSOR 20.00 Szünidő a Balatonnál Dokumentumfilm (ism.) 20.30 Tv-híradó — 1. kiadás (ism.) 21.00 Reklámműsor (Színes) 21.05 Rendezte: Zsurzs Éva A hírlapíró és a halál Tévéjáték Krúdy Gyula novelláiból (14 éven felülieknek!) 22.05 Nobel-díjasok VII. rész: C. F. Cori Jávor Pál (20.00) 8.05 és 13.35 lskola-tv. (Színes) 17.33 Hírek 17.40 Sakk—matt 18.00 Nő — három szerepben Férfi kozmetika 18.10 Szóljatok szép szavak (Petőfi Sándorról) 18.45 Öt perc meteorológia 18.50 Nemzetközi munkamegosztás és kooperáció Riportfilm 19.10 Reklámműsor 19.15 Esti mese 19.30 Tv-Híradó 20.00 A FÖLD SZIVE Az Amazonas vidéktől északkeletre. Olasz filmso­rozat. I. rész: Az indiánok tragédiája (Színes) Az olasz televízió négyré­szes dokumentumfilm-soro- zatában az Amazonastól északkeletre fekvő terüle­teiken élő indián települé­sek helyzetét, az ott élők életkörülményeit, az „indi- dián kérdés” megoldásának törekvéseit mutatja be. A 45 perces filmek gazdag ri­portanyaga nemcsak érde­kessé teszi a sorozatot, de egyben sürgeti is korunk egyik lényeges társadalmi problémájának megoldását, mert bár a tervek a hala­dást szolgálják, a megva­lósítás módjának helyessé­ge vitatható. 20.45 Önök kérték... A Televízió kívánságműso­ra a nézők levelei alapján. CSÜTÖRTÖK 9.05 és 14.35 Iskola-tv. 17.08 Hírek 17.10: A tuskirály Riportíilm Hegedűs Csaba birkózó világ- és olimpiai bajnokról 17.40 Reklámműsor 17.45 ESOMAR 26. Riportfilm az Európai Piac­kutatók Egyesülete 26. kongresszusáról 18.05 Környezetűnk védelméért! VII. ,,Szép új világ” 18.40 Téka 19.10 Reklámműsor 19-15 Esti mese 19.30 Tv-Híradó 20.00 ORSZÁGUTAK Magyarul beszélő NDK té- véfilm-sorozat — IV. rész 21.00 Kék fény... 22.00 Tv-Híradó — 2. kiadás A műsor vezetője: Tamási Eszter 22.15 Tv-Híradó — 2. kiadás KÍSÉRLETI (2.) MŰSOR 20.00 A cirkusz csillagai Francia film „Galetti” (ism.) (Színes) 20.50 Négy család költségvetése Riportfilm 21.30 A Duna-delta ismeretlen világa Román filmsorozat IV. rész: Halak és halászok (Színes) Országutak (20.00) Ttf-ELŐZETES Szeptember IS—23-ig Szeptember 18, kedd: 18.25: Környe­zetünk védelméért VIII. 20.00: Irány New Haven — a Tháiia Színház elő­adása, felvételről. Kísérleti (2.) műsor: 20.35: Ritmus és melódia. 21.25: Gyökerek — Doku­ment u mi ilm Szeptember IS, szerda: 17.55: Vasas— Sunderland — Kupagyőztesek Európa Kupája labdarúgó-mérkőzés. 20.30: A föld szive — Olasz filmsorozat n. 21.25: Szakonyi Károly két egy felvo­nó sósa. Kísérleti (2.) műsor: 20.00: Még egy­szer! Ismétlés az augusztusi műsorok­ból Szeptember 20, csütörtök: 20.00: Or­szágutak — NDK tévéíilm-sorozat V. *.1.10: Otszemközt. . . dr. Somogyi Jó­zsef szobrászművésszel. Szeptember 21, péntek: 20.00: Arsene Lupin — francia filmsorozat. 20.50: Négy kerékkel okosan n. Kísérleti (2.) műsor: 20.00: A forra­dalmak kora és Magyarország L (ism.). 20.50: Rendezte: Zsurzs Éva. Cserhalmi Imre: Ütőn — tévéfilm. Szeptember 22, szombat: 15.58: Nem­zetközi ügetőverseny — közvetítés a Kerepesi úti pályáról. 20.00: Magyará­zom magunkat! magyar rajzfilmsoro­zat IV. 21.25: Maszk nélkül — Gian- piero Mastromei énekel. 22.05: Bűvös doboz — Svéd zenés film Szeptember 23, vasárnap: 18.05: Delta. 20.05: Vihar — Shakespeare drámájá­nak magyarul beszélő angol tévéfilm­változata VÁLTOZÁS LEHETSÉGES! 8.20 és 14.18 Iskola-tv. 9.30 Téka (ism.) 19.00 Nő — három szerepben Férfi kozmetika (ism.) 10.10 Országutak Magyarul beszélő NDK té- véfilm-sorozat — IV. rész (ism.) 19.30 Tv-Híradó 20.00 Magyarázom magunkat! Magyar rövidfilm-sorozat Rí. rész: Ember és közös­ség 20.10 A Televízió Kabarészínháza Közvetítés a József Attila Színházból, felvételről 21.30 Tv-Híradó — 2. kiadás 21.40 ANNA ÖRÖK összeállítás Juhász Gyula verseiből 22.05 Interfórum *73 Fiatal művészek gálaestje a Televízió IV-es stúdiójá­ban — II. rész (Színes) 11.10 Kék fény (ism.) 15.00 Telesport 1. MTK—FTC bajnoki lab­darúgó-mérkőzés. Közvetí­tés a Hungária úti pályáról. 2. CSSR—Magyarország at­létikai viadal. Közvetítés Ostravából 17.45 Reklámműsor 17.50 Hírek 17.55 Cimbora Irodalmi magazin gyerme­keknek 18.45 Reklámműsor 18.50 Magyar remekművek Takács Gábor két képző­művészeti rövidfilmje. 1. M. S. mester passiója. 2. Majális 19.15 Cicavízió (Színes) A Tv Kabarészínháza (20.10) VASÁRNAP 8.10 Felsőfokú matematika Vektoralgebra — II. rész 8.45 Alapfokú angol nyelvtanfolyam 9.00 Német nyelv- tanfolyam 9.26 Brummogó és a dinnye Játék és varázslat két rész­ben. A Bartók Színház elő­adása, felvételről 11.00 Csömöri Tsz. SK— Bp. Spartacus Bajnoki férfi kézilabda­mérkőzés. Közvetítés Csö­mörről 14.13 INSEA ’73 Tanácskozás a művészeti nevelésről 14,55 Reklámműsor 15.00 Telesport 1. Csehszlovákia—Magyar- ország atlétikai viadal. Köz­vetítés Ostravából. 2. ösz- szefoglaló az Öttusa VB-ről. 3. Sporthírek 17.25 Nótaszó 17.50 Műsorainkat ajánljuk! 18.15 Reklámműsor 18.20 Delta Tudományos híradó 19.00 A Hét 20.00 Hírek 20.05 PETER LŰKE: VII. HADRIAN Dráma két részben. A Nem­zeti Színház előadása, fel­vételről (14 éven felüliek­nek!) A mindmáig alig ismert an­gol író, Frederick W. Rol­fe a múlt század második felében született Angliában. Kalandos életútján papnö­vendék, tanító, kórusveze­tő és festő is volt. Az élet minden jelenségére érzéke­nyen reagált és élményeit írásba foglalta. Életében nyomorgott, halála után fe­dezte fel a világ mint írót. Peter Luke által színpadra írt regénye, a VII. Hadrian, a legismertebb, s ma már a színpadot is meghódítot­ta. A történet Rolfe élete, aki pap akart lenni, de leg­hőbb vágya csak képzele­tében valósulhatott meg. Az álomvilágban pap lesz, sőt, VII. Hadrian néven pápa — angol pápa a Vatikánban. S mindazt, amit a való élet­ben képtelen volt keresz­tülvinni, az álomvilágban megvalósítja: külsőségektől mentes. őszinte emberi kapcsolatokat teremt, lelep­lezi a képmutató, önös ér­deket szolgáló indulatokat, támogatja a tehetséget és a jószándékot. Olyan világot teremt, ahol az Igazság és a tiszta érzelmek kormá­nyozzák az embereket. .. Az ősbemutató 1967-ben volt Birminghamben. Ha­zánkban 1969-ben mutatta be a Nemzeti Színház. 22.10 Hírek — Sporthírek □ 29 18.45 Esti mese Avar István és Kálmán György (20.05)

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék