Turisták Lapja, 1889 (1. évfolyam)

TURISTÁK LAPJA FOLYÓIRAT A TURISTASÁG ÉS HONISMERET TERJESZTÉSÉRE. SZERKESZTIK DR. TÉRY ÖDÖN, DK, THIRRING GUSZTÁV, a M. K. E. Budapesti Osztályának ügyvivő alelnöke. a M. Ii. E. Budapesti Osztályának titkára. KIADJA A MAGYARORSZÁGI KÁRPÁT-EGYESÜLET BUDAPESTI OSZTÁLYA. I. ÉVFOLYAM. 1889. 24 KÉPPEL ÉS 2 TÉRKÉPPEL A BUDAPESTI OSZTÁLY ÜGYRENDJÉVEL ÉS TAGJAINAK JEGYZÉKÉVEL. BUDAPEST, 1889 HORNYÁNSZKY VIKTOR SAJTÓJA A M. T. AKADÉMIA ÉPÜLETÉBEN.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék