Turisták Lapja, 1890 (2. évfolyam)

r TURISTÁK LAPJA FOLYÓIRAT A TURISTASÁG És HONISMERET TERJESZTÉSÉRE. SZERKESZTIK Dr. TÉRY ÖDÖN, Dr. THIRRING GUSZTÁV, a M. K. E. Budapesti Osztályának ügyvivő alelnöke* a M. K. E. Budapesti Osztályának titkára. KIADJA A MAGYARORSZÁGI KÁRPÁT-EGYESÜLET BUDAPESTI OSZTÁLYA. II. ÉVFOLYAM. 1890. 68 KÉPPEL ÉS 9 ALAPRAJZZAL. BUDAPEST, A PESTI LLOYD-TÁRSULAT KÖNYVNYOMDÁJA. 1890.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék