Turisták Lapja, 1891 (3. évfolyam)

• >r TURISTÁK LAPJA r FOLYÓIRAT A TURISTASÁG És HONISMERET TERJESZTÉSÉRE. SZERKESZTIK Dr. TÉRY ÖDÖN, Dr. THIRRING GUSZTÁV, a M. K. E. Budapesti Osztályának ügyvivő alelnöke. a M. K. E. Budapesti Osztályának titkára. KIADJA p A MAGYARORSZÁGI KÁRPÁT-EGYESÜLET BUDAPESTI OSZTÁLYA. III. ÉVFOLYAM. 1891. 26 KÉPPEL, 2 TÉRKÉPPEL ÉS 1 ALAPRAJZZAL. r BUDAPEST, A PESTI LT.OYD-TÁRSULAT KÖNYVNYOMDÁJA. 1891.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék