Turisták Lapja, 1899 (11. évfolyam)

TURISTÁK LAPJA FOLYÓIRAT A TURISTASÁG ÉS HONISMERET TERJESZTÉSÉRE SZERKESZTIK Dr. TÉRY ÖDÖN, PETRIK LAJOS, a Magyar Turista-Egyesület ügyvivő alelnöke. a M. T. E. Budapesti Osztályának ügyvivő alelnöke. KIADJA A MAGYAR TURISTA-EGYESÜLET. XI. ÉVFOLYAM. 1899. 1 KÉPMELLÉKLETTEL, 31 KÉPPEL ÉS 2 TERVRAJZZAL. BUDAPEST, A PESTI LiLOYD-TÁRSULAT KÖNYVNYOMDÁJA 1899.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék