Turisták Lapja, 1900 (12. évfolyam)

V TURISTÁK LAPJA FOLYÓIRAT A TURISTASÁG ÉS HONISMERET TERJESZTÉSÉRE SZERKESZTIK Dr. TÉRY ÖDÖN, PETRIK LAJOS, a Magyar Turista-Egyesület ügyvivő alelnöke. a M. T. E. Budapesti Osztályának ügyvivő alelnöke. KIADJA A MAGYAR TURISTA-EGYESÜLET. XII. ÉVFOLYAM. 1900. SS KÉPPEL ÉS 14 VÁZRAJZZAL. BUDAPEST, A PESTI LLOYD-TÁRSULAT KÖNYVNYOMDÁJA 1900.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék