Turisták Lapja, 1901 (13. évfolyam)

TURISTÁK LAPJA FOLYÓIRAT A TURISTASÁG ÉS HONISMERET TERJESZTÉSÉRE SZERKESZTIK Dr. TÉRY ÖDÖN, PETRIK LAJOS, a Magyar Turista-Egyesület ügyvivő alelnöke. a M. T. E. Budapesti Osztályának ügyvivő alelnöke. KIADJA A MAGYAR TURISTA-EGYESÜLET. XIII. ÉVFOLYAM. 1901. 31 KÉPPEL ÉS 4- ÁBRÁVAL. BUDAPEST, A PESTI LLOYD-TÁRSULAT KÖNYVNYOMDÁJA 1901.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék