Turisták Lapja, 1902 (14. évfolyam)

TURISTÁK LAPJA FOLYÓIRAT A TURISTASÁG ÉS HONISMERET TERJESZTÉSÉRE SZERKESZTIK Dr. TÉRY ÖDÖN, PETRIK LAJOS, a Magyar Turista-Egyesület ügyvivő alelnöke. a M. T. E. Budapesti Osztályának ügyvivő alelnöke. KIADJA A MAGYAR TURISTA-EGYESÜLET. XIV. ÉVFOLYAM. 1902. 26 KÉPPEL, TÉRKÉPVÁZRAJZZAL ÉS KÖRKÉPPEL. BUDAPEST, A PESTI LLOYD-TÁRSULAT KÖNYVNYOMDÁJA 1902.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék