Turisták Lapja, 1904 (16. évfolyam)

TURISTÁK LAPJA FOLYÓIRAT A TURISTASÁG és HONISMERET TERJESZTÉSÉRE SZERKESZTIK Dr. TÉRY ÖDÖN, PETRIK LAJOS, a Magyar Turista-Egyesület ügyvivő alelnöke. a M. T. E. Budapesti Osztályának ügyvivő alelnöke. KIADJA A MAGYAR TURISTA-EGYESÜLET. XVI. ÉVFOLYAM. 1904. 44 KÉPPEL. BUDAPEST, A PESTI LLOYD-TÁRSl'LAT KÖNYVNYOMDÁJA. WC 5.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék