Turisták Lapja, 1906 (18. évfolyam)

TURISTÁK LAPJA FOLYÓIRAT A TURISTASÁG És HONISMERET TERJESZTÉSÉRE SZERKESZTIK Dr. TÉRY ÖDÖN, PETRIK LAJOS, a Magyar Turista-Egyesül et ügyvivő alelnöke. a M. T. E. Budapesti Osztályának v. ügyvivő alelnöke. KIADJA A MAGYAR TURISTA-EGYESÜLET. XVIII. ÉVFOLYAM. 1906. 24 KÉPPEL, 1 TÉRKÉPVÁZZAL. BUDAPEST, HORNYÁNSZKY VIKTOR CS. ÉS KIK, UDVARI KÖNYVNYOMDÁJA. 1906. i

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék