Turisták Lapja, 1907 (19. évfolyam)

TURISTÁK LAPJA FOLYÓIRAT A TURISTASÁG És HONISMERET TERJESZTÉSÉRE SZERKESZTIK Dr. TÉRY ÖDÖN, PETRIK LAJOS, a Magyar Turista-Egyesület elnöke. a M. T. E. Budapesti Osztá yának v. ügyvivő alelnöke. KIADJA A MAGYAR TURISTA-EGYESÜLET. XIX. ÉVFOLYAM. 1907. 57 KÉPPEL, 2 TÉRKÉPVÁZZAL. BUDAPEST, HORNYÁNSZKY VIKTOR CS. ÉS KIR. UDVARI KÖNYVNYOMDÁJA. 1907.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék