Turisták Lapja, 1908 (20. évfolyam)

Y TURISTÁK LAPJA FOLYÓIRAT A TURISTASÁG És HONISMERET TERJESZTÉSÉRE SZERKESZTIK Dr. TÉRY ÖDÖN, PETRIK LAJOS, a Magyar Turista-Egyesület elnöke. a M. T. E. Budapesti Osztályának v. ügyvivő alelnöke KIADJA A MAGYAR TURISTA-EGYESÜLET. XX. ÉVFOLYAM. 1ÖOR 68 KÉPPEL, I TÉRKÉPVÁZZAL BUDAPEST, HORNYÁNSZKY VIKTOR CS. ÉS KIR. UDVARI KÖNYVNYOMDÁJA. 1909.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék