Turisták Lapja, 1909 (21. évfolyam)

TURISTÁK LAPJA FOLYÓIRAT A TURISTASÁG És HONISMERET TERJESZTÉSÉRE SZERKESZTIK Dr. TÉRY ÖDÖN, PETRIK LAJOS, a Magyar Turista-Egyesület elnöke. a M. T. E. Budapesti Osztályának v. ügyvivő alelnöke. KIADJA A MAGYAR TURISTA-EGYESÜLET. « XXI. ÉVFOLYAM. 190Ö. 35 KÉPPEL ÉS 11 TERVRAJZZAL. BUDAPEST, HORNYÁNSZKY VIKTOR CS. ÉS KIR. UDVARI KÖNYVNYOMDÁJA. 1910.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék