Turisták Lapja, 1910 (22. évfolyam)

TURISTÁK LAPJA FOLYÓIRAT A TURISTASÁG És HONISMERET TERJESZTÉSÉRE DÉHY JÓZSEF ÁRPÁD KIADJA A MAGYAR TURISTA-EGYESÜLET XXII. ÉVFOLYAM. 1910. 2 MÜMELLÉKLETTEL ÉS 5ti KÉPPEL. SZERKESZTETTE BUDAPEST, HORNYÁNSZKY VIKTOR CS. ÉS KIR. UDVARI KÖNYVNYOMDÁJA 1910.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék