Turisták Lapja, 1911 (23. évfolyam)

TURISTÁK LAPJA FOLYÓIRAT A TURISTASÁG És HONISMERET TERJESZTÉSÉRE SZERKESZTETTÉK ZILAHY GYÖRGY ES DÉRY JÓZSEF ÁRPÁD KIADJA A MAGYAR TURISTA-EGYESÜLET XXIII. ÉVFOLYAM. 1911. 2 MÜMELLÉKLETTEL, 64 KÉPPEL, 2 VÁZLATTAL ÉS 2 ALAPRAJZZAL. BUDAPEST, HORNYÁNSZKY VIKTOR CS. ÉS KIR. UDVARI KÖNYVNYOMDÁJA. 1911.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék