Turisták Lapja, 1913 (25. évfolyam)

TURISTÁK LAPJA FOLYÓIRAT A TURISTASÁG És HONISMERET TERJESZTÉSÉRE SZERKESZTETTE DÉRY JÓZSEF ÁRPÁD KIADJA A MAGYAR TURISTA-EGYESÜLET XXV. ÉVFOLYAM. 1913. 102 KÉPPEL, 2 TÉRKÉPVÁZLATTAL, 8 ALAPRAJZZAL ÉS 1 TÉRKÉPMELLÉKLETTEL BUDAPEST, HORNYÁNSZKY VIKTOR CS. ÉS KIR. UDVARI KÖNYVNYOMDÁJA 1913.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék