Turisták Lapja, 1914 (26. évfolyam)

TURISTÁK LAPJA FOLYÓIRAT TURISTASÁG És HONISMERET TERJESZTÉSÉRE SZERKESZTETTE DÉRY JÓZSEF KIADJA A MAGYAR TURISTA-EGYESÜLET XXYI. ÉVFOLYAM. 1914. 59 KÉPPEL, 1 TÉRKÉPVÁZLATTAL ÉS 1 GERINCZ VÁZRAJZZAL BUDAPEST, HORNYÁNSZKY VIKTOR CS. ÉS KIR. UDVARI KÖNYVNYOMDÁJA 1914.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék