Turisták Lapja, 1915 (27. évfolyam)

TURISTÁK LAPJA FOLYÓIRAT A TURISTASÁG És HONISMERET TERJESZTÉSÉRE SZERKESZTETTE DÉRY JÓZSEF KIADJA A MAGYAR TURISTA-EGYESÜLET XXVII. ÉVFOLYAM. 1915. 48 KÉPPEL, 2 TÉRKÉPVÁZLATTAL ÉS G ALAPRAJZZAL BUDAPEST, HORNYÁNSZKY VIKTOR CS. ÉS KIR. UDVARI KÖNYVNYOMDÁJA 1915.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék