Turisták Lapja, 1916 (28. évfolyam)

TURISTÁK LAPJA FOLYÓIRAT \ TURISTASÁG És HONISMERET TERJESZTÉSÉRE SZERKESZTETTE DÉRY JÓZSEF ÉS SZÉKY ISTVÁN ÜGYVIVŐ ALELNÖK KIADJA A MAGYAR TURISTA-EGYESÜLET XXVIII. ÉVFOLYAM 1916. 53 KÉPPEL ÉS 3 RAJZZAL BUDAPEST, HORNYÁNSZKY VIKTOR CS. ÉS KIR. UDVARI KÖNYVNYOMDÁJA 1916.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék