Turisták Lapja, 1918 (30. évfolyam)

TURISTÁK LAPJA FOLYÓIRAT A TURISTASÁG És HONISMERET TERJESZTÉSÉRE SZERKESZTETTÉK DR. THIIiRING GUSZTÁV ÉS BIRÓ REZSŐ KIADJA A MAGYAR TURISTA-EGYESÜLET XXX. ÉVFOLYAM 1918. 33 KÉPPEL ÉS 1 RAJZZAL BUDAPEST, HORNYÁNSZKY VIKTOR KÖNYVNYOMDÁJA 1918.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék