Turisták Lapja, 1919 (31. évfolyam)

TURISTÁK LAPJA FOLYÓIRAT A TURISTÁSKODÁS ÉS HONISMERET TERJESZTÉSÉRE SZERKESZTETTÉK DR» THIRRING GUSZTÁV, BIRÓ REZSŐ É8 DÉRY JÓZSEF KIADJA A MAGYAR TURISTA-EGYESÜLET XXXr. ÉVFOLYAM 1919. 28 KÉPPEL ÉS 3 RAJZZAL BUDAPEST, HORNYÁNSZKY V. M. KIR. UDVARI KÖNYVNYOMDÁJA 1919.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék