Turisták Lapja, 1920 (32. évfolyam)

, r>UI4« XXXII. évfolyam. 1920. MÁRCIUS. I 2. szám. TURISTÁK LAPJA FOLYÓIRAT yu;ú{ A TURISTASÁG ES HONISMERET TERJESZTÉSÉRE MEOJELENIK ÉVENKÉNT HATSZOR : JANUÁR, MÁRCZIUS, MÁJUS, JÚLIUS, | / SZEPTEMBER ÉS NOVEMBER HÓNAPÖK 1&-ÍN M r4 KIADJA A MAGYAR TURISTA-EGYÉSfLW Jhi v 201. FOLYÓIRAT \m/z t. SZERKESZTI DÉRY JÓZSEF ! ..Vll . .,1 u' .iíV TAK S - w G - D ^ folyóiratot a Magyar Turista-Egyesület a tagjai tagdijuk fejében kapják. " Előfizetési ára nemtagoknak: 15 korona. A lap szellemi részét illető közlemények a szerkesztők czímére, a Magyar Turista-Egyesület hivatalos helyiségébe (Budapest, IV. ker., Aranykéz-utcza 6.), reklamácziók és lakásváltoztatások bejelentése a Magyar Turista-Egyesület (Budapest, IV. ker., Aranykéz-utcza 6.), illetőleg a megfelelő osztály elnöksé­géhez, előfizetési pénzek a Magyar Turista-Egyesület czfmére küldendők. Az Egyesület postatakarékpénztári csekkszámlájának száma: 3544. LAKÁSVÁLTOZTATÁSOK BEJELENTENDŐK.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék