Turisták Lapja, 1921 (33. évfolyam)

TURISTÁK LAPJA FOLYÓIRAT A TÜRISTÁ8K0DÁ8 ÉS HONISMERET TERJESZTÉSÉRE SZERKESZTETTE DÉRY JÓZSEF KIADJA A MAGYAR TURISTA-EGYESÜLET XXXIII. ÉVFOLYAM 1921. 23 KÉPPEL BUDAPEST, HORNYÁNSZKY V. M. KIR. UDVAKI KÖNYVNYOMDÁJA 1921.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék