Turisták Lapja, 1927 (39. évfolyam)

XXXIX. évf. 1927. JANUÁR-FEBRUÁR 1—2. szám A — TURISTÁK LAPJA HAVI FOLYÓIRAT A TURISTASÁG ÉS HONISMERET TERJESZTÉSÉRE KIADJA A MAGYAR TURISTA l^^jP^T^ A Magyar Turista Szövetség hivatalos értesítőjével és műmellékletével E folyóiratot a Magyar Turista Egyesület tagjai tagdíjuk fejében kapják Előfizetési ára nemtagoknak 5 pengő A lap szellemi részét illető közlemények a szerkesztő címére, a Magyar Turista Egyesület hivatalos helyiségébe (Budapest, IV., Aranykéz-u. 6), reklamációk és lakásváltoztatások bejelentése a MagyarTurista Egyesület, illetőleg a megfelelő osztály elnökségéhez, előfizetési pénzek a Magyar Turista Egyesület címére küldendők. Az Egyesület postatakarékpénztári csekkszámlájának száma 3544 Lakásváltoztatások bejelentendők. ÁRA 1 PENGŐ SO FILLÉR

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék