Turisták Lapja, 1927 (39. évfolyam)

Séta a vadvirágos Mecseken (4 képpel). Rónaky Kálmán dr.

Séta a vadvirágos Mecseken 193 kilátó-tornyot, a 612 méter magas Tubes hegycsúcson, a János-kilátót, ahonnan Baranyavármegye hegyháti járásának nagy részét láthatja. Ellátni innen Tolnavármegyébe, tiszta időben, jó látcsővel még a Balaton vidék hegyeiben is gyönyörkedhetünk. E kilátó, a János-kilátó nevet Rauch János, Pécs szab. kir. város, nyug. műszaki főtanácsosa, a Mecsek-Egyesület alelnöke, volt mérnöke tiszteletére kapta. Menjünk most vissza a Bánffay Simon-úton, az említett négy út keresztezé­séhez. Utunkban, télen szánkózókkal és síelőkkel mindig találkozunk, kik ugyancsak kihasználják a hólepte Mecsek, — e sport üzésére alkalmas terüle­tét. Induljunk kelet felé a Balogh Károly-úton, mely úttal, volt kiváló második elnökének: Balogh Károly, a pécsi kir. táblai elnök, a tekintélyes és nagy be­A Francia-emlék. (Schwan Dénes fényképe.) csülésben álló, poétikus szellemű, és kitűnő tollú, nagy természetkedvelö emlé­két örökítette meg a Mecsek-Egyesület. Síkon megyünk. Utunkban, délre te­kintve ismét a szép vidékben gyönyörkölhetünk, melyet a siklósi országút fe­hérsége hasít ketté! Egy-két forduló után fenyő-sor szegélyezi az utat. Az illat leköt. így érünk a Szaniszló-pihenöhöz, mellyel szemközt, — a Szaniszló-úton, — délnek a Tettyére mehetünk. Álljunk itt meg és gondoljunk vissza a pécsi ciszterci főgimnázium kedves emlékű tanárára: Mócs Szaniszló dr.-ra, ki Ber­linben nyugossza örök álmát, de ki ismerőinek, tanítványainak, barátainak ke­gyeletében Pécsett él. A pihenőt a Mecsek-Egyesület állította azzal a fekete svéd gránit táblával, mely az ízléses kőhalmazban van elhelyezve. A természet és az Egyesület e lelkes barátjának érdemei találnak — a gránittáblában — megörökítésre. A Balogh Károly-úton tovább haladva, kis tisztásra érünk, me­lyen ismét még három irányban lehet menni. Északra, az erdő rengetegében, különböző jelzésű utak vezetik a turistát. Keletre, a műúton a ,,Dömör Kapu" részhez érünk, melyen a Flóra-kilátó teszi a pontot a Mecsek kiágazásának itt

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék