Turisták Lapja, 1939 (51. évfolyam)

TURISTÁK LAPJA HAVI folyóirat a TURISTASÁG és honismiret terjesztésére, Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, V1IL, József-utca 23. — TeL 1-376-73. A lap részére szánt közlemények dr. Peitlec Gyula szerkesztő címére a M. T. E. helyiségébe (Budapest, VIII., József-utca 23. sz.) küldendők. Szerkesztő-bizottság: Buzay Béla, Kertész Jenő, Kollár Károly, Sújtó Béla. Postatakarékpénztári csekszámla: 3544. — Előfizetési ár évi 12 pengő. A M. T. E. tagjai tagdijuk fejében kapják. Egyes szám 1 P. Megjelenik minden hónap 15-én. Állandó mellékletünket, a Turista Szövetség Értesítőjét: dr. Dobiecki Sándor szerkeszti. T*« ».-í-t» 1 m • Üj ötvenév küszöbén... p. gy. (1). — Rozsnyó és a turistaság, vitéz Alt János (3). T- «.rtrtl 1Т1И • — Rozsnyó és környékének, szépségei. Varga Sándor dr. (6). — Mit nézzen meg a turista a felszabadult Rozsnyón? Nyiresi-Tichy Kálmán (10). — A rozsnyói hegykoszorú. Strömpü Oábor dr. (15). — Turista átjelzések Rozsnyó környékén. Dittel László (18). — A Barátkő titka. Varga Sándor dr. (19). — Rozsnyó és a tudományos kutatás. (—a. —r.) (20). — Megalakult a MTE Rozsnyói Osztálya (21). — A Csengőlyuk. Varga Sándor dr. (22.). — Karácsonyfáiinnepély Garam­kövesden. V. T. (23). — Turistanap Dorogon. Vitái István (24). — A jubileumi szám margójára. Kollár Károly (26). — FÉNYKÉPEZÉS (28). — EGYESÜLETI ÉLET: Egyesületi vetitettképes előadás­sorozat (29). — A Magyar Turista Egyesület 1938 dec. 6-i és 1939 jan. lz-i választmányi ülései (29). — A MTE karácsonyfaünnepélye (30). — A MTE Síszakosztály közgyűlése (30). — A MTE ,,Sasok" Társasága 25 éves jubileuma (31). — A MTE Debreceni Osztály karácsonyfaünnepélye (31). — Lük­tető turistalélet, intenzív munka Rozsnyón (32). — Megalakult a Magyar Turista Egyesület Felsőgö­mörl Osztályának barlagkutató csoportja (32). — Helyreigazítás (32). — Hibaigazítás (32). — SZERKESZTŐI ÜZENETEK (32). — Szövetségi értesítő (33). A jubileumi évfolyam részére egészvászon aranyozott művészi kivitelű BEKÖTÉSI TÁBLÁT ad olvasóinak — önköltségi áron a TURISTÁK LAPJA Rendelje meg még ma a pompás bekötési táblát 1*60 pengőért! — Az összegnek előzetes bekül­dése mellett postán juttatjuk el megrendelőinkhez. Az összeg levélbélyegekben is beküldhető. Megren­delést hasonló kivitelben és áron külön a jubileumi (debemberi) kötetre is elfogadunk. T Mai lapszámunkhoz budapesti tagjaink részére befizető lapot mellékel" Ш tunk. Kérjük az évi tagdíjakat minél dlőbb eljuttatni az Egyesülethez, nehogy 1 folyóiratunk küldésében fennakadás legyen* Ш Щ KONZER Чь

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék