Ügyvédi Kamarai Közlöny, 1908 (5. évfolyam, 1-11. szám)

1908-01-01 / 1. szám

Budapest, 1908 január hó 19. V. évfolyam 1. szám. ÜGYVÉDI KAMARAI KÖZLÖNY A BUDAPESTI ÜGYVÉDI KAMARA HIVATALOS LAPJA. FELELŐS SZERKESZTŐ: Dr. PAP JÓZSEF A KAMARA TITKÁRA. TARTALOM : 1. Igazságügyministeri leiratok: A m. kir. igazságügyminister leirata a buda­pesti ügyvédi kamarához az ügyvédvizsgáló bizottság elnökeinek kinevezését tudatva 1. old.; a m. kir. igazságügyminister leirata a budapesti ügyvédi kamarához a VIII. nem­zetközi börtönügyi kongresszus tárgyában. 2. oldal. — II. Dr. Szívok Imre ünneplése. 6. oldal. — III. Átirat: A budapesti ügyvédi kamara átirata a budapesti kir. Ítélőtábla elnökéhez egyes budapesti járásbíróságoknál uralkodó viszás állapotok megszüntetése iránt 15. oldal. — TV. A fegyelmi bíróság határozatai. 18 oldal. — V. Személyi változások. 25. oldal. — VI. Közlemények. 28. oldal. — VII. Meghívó a budapesti ügyvédi kamarának 1903. évi február hó 23-án s következő napjain tartandó rendes és tisztújító közgyűlésére' I. Igazságügyministeri leiratok. A m. kir. igazságügyi minister leirata a budapesti ügyvédi kamarához az ügyvédvizs- gáló bizottság elnökeinek kinevezését tudatva. 52580/1907. I. M. 1Y. szám. Az Ügyvédi Kamarának Budapest. Értesítem a Kamarát, hogy az 1908. év taitamára a budapesti ügyvédvizsgáló-bizottság elnökévé dr. Székely Ferencz királyi koronaügyészt, elnökhelyetteseivé a birák közül Oottl i — l — Szerkesztőség: Budapest, V., Szemere-utcza 10. szám, I. emelet. Kiadóhivatal: Rózsa Kálmán és neje könyvnyomdája Vili., Szentkirályi-utcza 30. sz.

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék