Ügyvédi Kamarai Közlöny, 1919 (16. évfolyam, 2-3. szám)

1919-02-12 / 2. rendkívüli szám

Rendkívüli szám. Budapest, 1919. február hó 12. XVI. évfolyam, 2. szám. DGYYEDI KAMARAI KÖZLŐM A BUDAPESTI ÜGYVÉDI KAMARA HIVATALOS LAPJA FELELŐS szerkesztő: Dr. BLAUNER MÓR, a kamara főtitkára. SZERKESZTOSEG : Budapest, V., Szemere-utca 10. szám, I. emelet. KIADÓHIVATAL : Rózsa Kálmán és neje könyvnyomdája, VIII., Szentkirályi-u. 30. tartandó R E N DK í V Ü LI KÖZ G Y Ü LÉSÉ HÉ. napirend: Budapest székesfőváros területén az 1918. évi VII. nép­törvény rendelkezése alapján alakított 20 adófelszólamlási bizottság mindegyikébe 1—1 rendes és 1—1 póttag választása Budapest, 1919 február hó 10-én. I)r. Pap József s. k. budapesti ügyvédi kamara elnöke. MEGHÍVÁS A BUDAPESTI ÜGYVÉDI K AMA BÁNTAK 1919. évi február hó 21-én, péntek déli 12 órakor Budapesten, az ügyvédi kamara dísz- wmÉ^mnéhmr—'v 1 .... ,,i^ IQ szám, I. cm.) t } • / # í . i

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék