Ügyvédi Kamarai Közlöny, 1920 (17. évfolyam, 1-2. szám)

1920-05-11 / 1. rendkívüli szám

Budapest, 1920. máj us hó 11. XVII. évfolyam. 1. szám. M II ÜGYVÉDI KAMARAI KÖZLÖNY A BUDAPESTI ÜGYVÉDI KAMARA HIVATALOS LAPJA FELELŐS SZERKESZTŐ: Dr. BLAUNER MÓR, a kamara főtitkára. SZERKESZTŐSÉG : Budapest, V., Szemere-utca 10. szám, I. emelet. KIADÓHIVATAL : Rózsa Kálmán és neje könyvnyomdája, VIII., Szentkirályi-u. 30. MEGHÍVÁS A BUDAPESTI ÜGYVÉDI KAMARA Jog által 1920. évi május hó20-án, csütörtök déli 12 órakor a kamara dísztermében (V. kér., Sze­mere-utca 10. szám, I. em.) tartandó rendkívüli közgyűlésre. TÁ R GY I Állásfoglalás Magyarországnak a békefeltélelekben foglalt területmegcsonkitása ellen. Budapest, 1920 május hó 11-én. (P- H.) Dr. Pap József s. k. a budapesti ügyvédi kamara elnöke. Kiadja a Budapesti Ügyvédi Kamara. — Rózsa K. és neje r. t. Budapest. JRjprídkivüli szám.

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék