Ügyvédi Kamarai Közlöny, 1921 (18. évfolyam, 1-7. szám)

1921-04-20 / 1. szám

meghív^ A BÍIIJAPES.ÍÍ ÜnjbpK DI KAMARÁNAK 1921. évi mójus li<y^22-én, vasárnap délelőtt, 10 (tifc) órakor BíKfájjqJRtm az ügyvédi kamara dísztermében (V. kér., Szemei^-utca 10. sz., I. em.) tartandó-}: RENDES ÉVI KÖZGYŰLÉSÉRE. í i -v napirend: 1. Az 1920. évi működésről szóló választmányi jelentés. 2. A választmány javaslata több kamarai tag nyngdíj- intézeti járulékának elengedése iránt. 3. Az évi számadások felülvizsgálása. 4. Az 1921. ó^re szóló költségelőirányzat megállapítása. 5. A gyám- és nyugdíjintézeti közgyűlés tagjainak meg­választása. Í 6. A Budapest székesfőváros területén alakított IV. kerü- adófelszólamlási bizottságba egy rendes tag választása. Budapest, 1921 április hó 15-én. Dr. Pap JózseJ s. k. a budapesti ügyvédi kamara elnöke. Kiadja a Budapesti Ügyvédi Kamara. — Rózsa K. és ueje r. t. Budapest. — 1 — XVIII. évfolyam, 1. szám. BiMapestitfOEl április 20. üfiMEDI KAMRÁI KÖZLÖM t RTTDAPF.ÍsTT ÜGYVÉDí KAMARA HTVATAT Dü fc&P.IA F5J.ELŐS SZERKESZTŐ: ÜR. GRÁBKR KÁROLY, a JféVéRA FŐTITKÁRA. SZERKESZTŐSÉG : Budapest, V., Szemere-utca 10. szám, t emelet. —.— ------------,-----------------------------­• ' X \ w KIADÓHIVATAL \ Rózsai Kálmán és neje könyvnyomdája, VIII., Szentkirályi-u. 30.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék