Ügyvédi Kamarai Közlöny, 1923 (20. évfolyam, 1-2. szám)

1923-04-18 / 1. szám

50525 XX. évf. Budapest, 192#aprilis 18. l.szám. ÜGYVÉDI KAMARAI KÖZLÖNY ■ "Y ::V';'-' c isN. A BUDAPESTI “M l*H- W*' ‘ " - J ÜGYVÉDI KAMARA HIVATALOS LAPJA m l / L KEI.EI.ŐS SZERKESZTŐ : / „ Dr. POPPER TODOR / - A BUDAPESTI ÜGYVÉDI KAMARA FŐTITKÁRA TARTALOM : Meghívó. — A budapesti ügyvédi kamara jelentése az 1922. évi működésről. — Az ügyvéd­ség helyzete. *— Belélet. — Fegyelmi ügyek. — Ügyvédi sérelmek. — Ügyvédi díjszabás.— A kamara pénzügyi helyzete. — A bírák helyzetei — Büntető jog —A lakásügy. — Adóügyek. — Bíróságaink ügymenetele. — Halálozások. — Forgalmi kimutatás. — Mérleg­számla. — Költségelőirányzat. — Irányító díjszabás perenkívüli ügyekben. — A kamara hirdetménye. — Melléklet: A budapesti kir. törvényszék díjszabása peres ügyekben. Megjelenik, július és augusztus hó kiütteíével, minden hónapban egyszer. ★ * A budapesti ügyvédi kamara 75Í/190A. számú közgyűlési határozata folytán a kamara tagjai részére díjtalanul jár. FOLYÓIRAT PQty, TjEíza tíiYETcM! KÖNYVI j SZBÜED [

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék